image43

De Kockengense Molen

 

De Kockengense Molen is een wipmolen iets ten zuiden van het dorp Kockengen, in de Nederlandse provincie Utrecht. 

De molen is in 1653  gebouwd en heeft tot 1960 de polder Kockengen op windkracht bemalen. Na  1962 is de molen als reservegemaal gaan dienen voor een groter gebied  waarbij enkele polders zijn gecombineerd. Sinds 1963 is de molen eigendom  van de

Stichting De Utrechtse Molens

image44

Het zgn. 'cope'landschap

 

Er  is veel bekend rondom de historie van de molen en van de molenaars.  Maar soms moeten we het hebben van vermoedens, omdat niet alles is terug  gevonden. Zo wordt er vermoed dat de polder achter de molen is ontstaan  rond het jaar 1100. Achter de molen bevond zich een moerasbos. 


Omdat  men een bestaan zocht in melk en vlees is men het moerasbos gaan  ontginnen. Langzaam aan ontstond er een landschap van weidegronden met  sloten. 


Het zgn. 'cope'landschap ontstond door bemoeienis van het bisdom  Utrecht dat stukken grond uitgaf. Het land moest vervolgens ontwaterd  worden. De eerste bewoners begonnen sloten en greppels te graven en  dijken aan te leggen.


Door  de ontginningen daalde de oppervlakte van het land tot waterniveau. Er  moest dus water uitgemalen worden om het land geschikt te maken voor  veeteelt. 


Vooral in de winter waren de problemen groot en zo vond men  uiteindelijk de oplossing in bemaling met behulp van de wind, want wind  was er genoeg! 


De Heicop en de Bijlveld werden respectievelijk gegraven  in in 1385 en 1413. Deze twee kanalen waren van belang voor de  afwatering van de polder. Het uitgemalen water moest immers zijn weg  vinden in een boezem. Dit recht werd verkregen bij het ontstaan van het  waterschap Bijleveld en de Meerndijk 

in het jaar 1413.

image45

Korte beschrijving

 De molen is in 1653  gebouwd en heeft tot 1960 de polder Kockengen op windkracht bemalen. Na  1962 is de molen als reservegemaal gaan dienen voor een groter gebied  waarbij enkele polders zijn gecombineerd. Sinds 1963 is molen eigendom  van de Stichting De Utrechtse Molens. De molen onderging in 1983  een forse restauratie en is in 2005 wederom gerestaureerd. Het  wiekenkruis bestaat nog uit zogenaamde Potroeden. Deze hebben een lengte van bijna 24 meter en zijn voorzien van het oudhollands hekwerk met zeilen. De molen slaat het water uit door middel van een scheprad.  


In de periode 2011-2013 is de molen wederom zeer grondig gerestaureerd. Het scheprad is 70 cm verlaagd om een betere tasting in het polderwater te krijgen, de molen is voorzien van een nieuwe fundering en rietdek.

Contact

Stuur ons een bericht.

of beter nog, kom eens bij ons langs.

We zien graag bezoekers komen en geven dan uitleg en een rondleiding bij de molen.

De Kockengense Molen

Wagendijk 15, Kockengen

06 - 34 083 056

Uren

vandaag

Op afspraak